Logged in as Anonymous. Lần truy cập trước của bạn:

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

avatar
  • Junior Member

gautruc1392


iCentre GIẢM GIÁ SHOCK CHÀO HÈ 2015 , GIẢM TẤT CẢ MỌI MẶT HÀNG:
Hỗ trợ trả góp thủ tục đơn giản, lãi xuất thấp từ 1.5 % đến 5%, qua các công ty tài chính PPF, VP Bank, HD bank
----------------------iPhone phiên bản Quốc tế----------------------
................................iPhone 6...................................................
16GB/Gold/Silver/Gray/ XUẤT MỸ LL: 15.400.000đ BH 12 THÁNG
64GB/Gold/Silver/Gray/ XUẤT MỸ LL: 17.700.000đ BH 12 THÁNG
................................iPhone 6 plus............................................
16GB/Gold: 18.100.000đ BH 12 THÁNG
64GB/Gold: 20.200.000đ BH 12 THÁNG
-----------------[ iPhone 6 Plus ]--------------------
* Iphone 6 Plus - 16G màu đen - Phiên bản Quốc tế - Mới 98,99%
Giá : 14.800.000đ
* Iphone 6 Plus - 64G màu đen - Phiên bản Quốc tế - Mới 98,99%
Giá: 15.800.000đ
* Iphone 6 Plus - 128G màu đen - Phiên bản Quốc tế - Mới 98,99%
Giá: 16.800.000đ
* Iphone 6 Plus - 16G màu trắng - Phiên bản Quốc tế - Mới 98,99%
Giá : 15.000.000đ
* Iphone 6 Plus - 64G màu trắng - Phiên bản Quốc tế - Mới 98,99%
Giá : 16.000.000đ
* Iphone 6 Plus-128G màu trắng - Phiên bản Quốc tế - Mới 98,99%
Giá : 17.000.000đ
* Iphone 6 Plus - 16G màu gold - Phiên bản Quốc tế - Mới 98,99%
Giá : 15.300.000đ
* Iphone 6 Plus - 64G màu gold - Phiên bản Quốc tế - Mới 98,99%
Giá : 16.300.000đ
* Iphone 6 Plus -128G màu gold - Phiên bản Quốc tế - Mới 98,99%
Giá : 17.300.000đ
-----------------[ iPhone 6]--------------------
* Iphone 6 - 16G màu đen - Phiên bản Quốc tế - Mới 98,99%
Giá : 12.800.000đ
* Iphone 6 - 64G màu đen - Phiên bản Quốc tế - Mới 98,99%
Giá: 13.800.000đ
* Iphone 6 - 128G màu đen - Phiên bản Quốc tế - Mới 98,99%
Giá: 14.800.000đ
* Iphone 6 - 16G màu trắng - Phiên bản Quốc tế - Mới 98,99%
Giá : 13.000.000đ
* Iphone 6 - 64G màu trắng - Phiên bản Quốc tế - Mới 98,99%
Giá : 14.000.000đ
* Iphone 6 - 128G màu trắng - Phiên bản Quốc tế - Mới 98,99%
Giá : 15.000.000đ
* Iphone 6 - 16G màu gold - Phiên bản Quốc tế - Mới 98,99%
Giá : 13.300.000đ
* Iphone 6 - 64G màu gold - Phiên bản Quốc tế - Mới 98,99%
Giá : 14.300.000đ
* Iphone 6 - 128G màu gold - Phiên bản Quốc tế - Mới 98,99%
Giá : 15.300.000đ
-----------------[ iPhone 5S]--------------------
* Iphone 5s - 16G màu đen - Phiên bản Quốc tế - Mới 98,99%
Giá : 7.300.000đ
* Iphone 5s - 32G màu đen - Phiên bản Quốc tế - Mới 98,99%
Giá: 7.500.000đ
* Iphone 5s - 64G màu đen - Phiên bản Quốc tế - Mới 98,99%
Giá: 7.700.000đ
* Iphone 5s - 16G màu trắng - Phiên bản Quốc tế - Mới 98,99%
Giá : 8.000.000đ
* Iphone 5s - 32G màu trắng - Phiên bản Quốc tế - Mới 98,99%
Giá : 8.200.000đ
* Iphone 5s - 64G màu trắng - Phiên bản Quốc tế - Mới 98,99%
Giá : 8.500.000đ
* Iphone 5s - 16G màu gold - Phiên bản Quốc tế - Mới 98,99%
Giá : 8.400.000đ
* Iphone 5s - 32G màu gold - Phiên bản Quốc tế - Mới 98,99%
Giá : 8.800.000đ
* Iphone 5s - 64G màu gold - Phiên bản Quốc tế - Mới 98,99%
Giá : 9.000.000đ
-----------------[ iPhone 5C]-------------------
* Iphone 5 - 8G - Phiên bản Quốc tế - Mới 98,99%
Giá : 4.200.000đ
* Iphone 5 - 16G - Phiên bản Quốc tế - Mới 98,99%
Giá : 4.600.000đ
* Iphone 5 - 32G - Phiên bản Quốc tế - Mới 98,99%
Giá : 5.000.000đ
-----------------[ iPhone 5]-------------------
* Iphone 5 - 16G màu trắng - Phiên bản Quốc tế - Mới 98,99%
Giá : 5.600.000đ
* Iphone 5 - 32G màu trắng - Phiên bản Quốc tế - Mới 98,99%
Giá : 5.800.000đ
* Iphone 5 - 64G màu trắng - Phiên bản Quốc tế - Mới 98,99%
Giá : 6.000.000đ
* Iphone 5 - 16G màu đen - Phiên bản Quốc tế - Mới 98,99%
Giá : 5.200.000đ
* Iphone 5 - 32G màu đen - Phiên bản Quốc tế - Mới 98,99%
Giá : 5.400.000đ
* Iphone 5 - 64G màu đen - Phiên bản Quốc tế - Mới 98,99%
Giá : 5.600.000đ
-----------------[ iPhone 4s]-------------------
* Iphone 4s - 8G màu đen, trắng - Phiên bản Quốc tế - Mới 98,99%
Giá : 2.800.000
* Iphone 4s - 16G màu đen, trắng - Phiên bản Quốc tế - Mới 98,99%
Giá : 3.200.000
* Iphone 4s - 32G màu đen, trắng - Phiên bản Quốc tế - Mới 98,99%
Giá : 3.400.000
-----------------[ iPhone 4]-------------------
* Iphone 4 - 8G màu đen, trắng - Phiên bản Quốc tế - Mới 98,99%
Giá : 2.300.000
* Iphone 4 - 16G màu đen, trắng - Phiên bản Quốc tế - Mới 98,99%
Giá : 2.500.000
* Iphone 4s - 32G màu đen, trắng - Phiên bản Quốc tế - Mới 98,99%
Giá : 2.700.000
-------------------iPhone phiên bản Lock---------------------------
-----------------[ iPhone 6 Plus ]--------------------
* Iphone 6 Plus - 16G màu đen - Phiên bản Lock - Mới 98,99%
Giá : 13.000.000đ
* Iphone 6 Plus - 64G màu đen - Phiên bản Lock - Mới 98,99%
Giá: 14.000.000đ
* Iphone 6 Plus - 128G màu đen - Phiên bản Lock - Mới 98,99%
Giá: 15.000.000đ
* Iphone 6 Plus - 16G màu trắng - Phiên bản Lock - Mới 98,99%
Giá : 13.000.000đ
* Iphone 6 Plus - 64G màu trắng - Phiên bản Lock - Mới 98,99%
Giá : 14.000.000đ
* Iphone 6 Plus-128G màu trắng - Phiên bản Lock - Mới 98,99%
Giá : 15.000.000đ
* Iphone 6 Plus - 16G màu gold - Phiên bản Lock - Mới 98,99%
Giá : 13.300.000đ
* Iphone 6 Plus - 64G màu gold - Phiên bản Lock - Mới 98,99%
Giá : 14.300.000đ
* Iphone 6 Plus -128G màu gold - Phiên bản Lock - Mới 98,99%
Giá : 15.300.000đ
-----------------[ iPhone 6]--------------------
* Iphone 6 - 16G màu đen - Phiên bản Lock - Mới 98,99%
Giá : 11.000.000đ
* Iphone 6 - 64G màu đen - Phiên bản Lock - Mới 98,99%
Giá: 12.000.000đ
* Iphone 6 - 128G màu đen - Phiên bản Lock - Mới 98,99%
Giá: 13.000.000đ
* Iphone 6 - 16G màu trắng - Phiên bản Lock - Mới 98,99%
Giá : 11.000.000đ
* Iphone 6 - 64G màu trắng - Phiên bản Lock - Mới 98,99%
Giá : 12.000.000đ
* Iphone 6 - 128G màu trắng - Phiên bản Lock - Mới 98,99%
Giá : 13.000.000đ
* Iphone 6 - 16G màu gold - Phiên bản Lock - Mới 98,99%
Giá : 11.300.000đ
* Iphone 6 - 64G màu gold - Phiên bản Lock - Mới 98,99%
Giá : 12.300.000đ
* Iphone 6 - 128G màu gold - Phiên bản Lock - Mới 98,99%
Giá : 13.300.000đ
-----------------[ iPhone 5S]--------------------
* Iphone 5s - 16G màu đen - Phiên bản Lock - Mới 98,99%
Giá : 5.800.000đ
* Iphone 5s - 32G màu đen - Phiên bản Lock - Mới 98,99%
Giá: 6.000.000đ
* Iphone 5s - 64G màu đen - Phiên bản Lock - Mới 98,99%
Giá: 6.200.000đ
* Iphone 5s - 16G màu trắng - Phiên bản Lock - Mới 98,99%
Giá : 6.200.000đ
* Iphone 5s - 32G màu trắng - Phiên bản Lock - Mới 98,99%
Giá : 6.400.000đ
* Iphone 5s - 64G màu trắng - Phiên bản Lock - Mới 98,99%
Giá : 6.600.000đ
* Iphone 5s - 16G màu gold - Phiên bản Lock - Mới 98,99%
Giá : 6.600.000đ
* Iphone 5s - 32G màu gold - Phiên bản Lock - Mới 98,99%
Giá : 6.800.000đ
* Iphone 5s - 64G màu gold - Phiên bản Lock - Mới 98,99%
Giá : 7.000.000đ
-----------------[ iPhone 5C]-------------------
* Iphone 5 - 8G - Phiên bản Lock - Mới 98,99%
Giá : 3.400.000đ
* Iphone 5 - 16G - Phiên bản Lock - Mới 98,99%
Giá : 3.700.000đ
* Iphone 5 - 32G - Phiên bản Lock - Mới 98,99%
Giá : 3.900.000đ
-----------------[ iPhone 5]-------------------
* Iphone 5 - 16G màu trắng - Phiên bản Lock - Mới 98,99%
Giá : 4.300.000đ
* Iphone 5 - 32G màu trắng - Phiên bản Lock - Mới 98,99%
Giá : 4.500.000đ
* Iphone 5 - 64G màu trắng - Phiên bản Lock - Mới 98,99%
Giá : 4.700.000đ
* Iphone 5 - 16G màu đen - Phiên bản Lock- Mới 98,99%
Giá : 3.900.000đ
* Iphone 5 - 32G màu đen - Phiên bản Lock - Mới 98,99%
Giá : 4.100.000đ
* Iphone 5 - 64G màu đen - Phiên bản Lock - Mới 98,99%
Giá : 4.200.000đ
-----------------------------[iPad]------------------------------------
IPAD 1 , 3G, WIFFI , 16G GIÁ 2.5 TRIỆU, BH 6 THÁNG .
IPAD 1 , 3G, WIFFI , 32G GIÁ 2.6 TRIỆU, BH 6 THÁNG .
IPAD 1 , 3G, WIFFI , 64G GIÁ 2.7 TRIỆU, BH 6 THÁNG .
IPAD 2 , 3G, WIFFI , 16G GIÁ 4.6 TRIỆU, BH 6 THÁNG .
IPAD 2 , 3G, WIFFI , 32G GIÁ 4.8 TRIỆU, BH 6 THÁNG .
IPAD 2 , 3G, WIFFI , 64G GIÁ 5.0 TRIỆU, BH 6 THÁNG .
IPAD 3 , 3G, WIFFI , 16G GIÁ 5.6 TRIỆU, BH 6 THÁNG .
IPAD 3 , 3G, WIFFI , 32G GIÁ 5.8 TRIỆU, BH 6 THÁNG .
IPAD 3 , 3G, WIFFI , 64G GIÁ 6.0 TRIỆU, BH 6 THÁNG .
IPAD 4 , 3G, WIFFI , 16G GIÁ 6.6 TRIỆU, BH 6 THÁNG .
IPAD 4 , 3G, WIFFI , 32G GIÁ 6.8 TRIỆU, BH 6 THÁNG .
IPAD 4 , 3G, WIFFI , 64G GIÁ 7.0 TRIỆU, BH 6 THÁNG .
IPAD mini 1 , 3G, WIFFI , 16G GIÁ 5.6 TRIỆU, BH 6 THÁNG .
IPAD mini 1 , 3G, WIFFI , 32G GIÁ 6.1 TRIỆU, BH 6 THÁNG .
IPAD mini 1 , 3G, WIFFI , 64G GIÁ 6.6 TRIỆU, BH 6 THÁNG .
IPAD mini 2 , 3G, WIFFI , 16G GIÁ 7.6 TRIỆU, BH 6 THÁNG .
IPAD mini 2 , 3G, WIFFI , 32G GIÁ 8.1 TRIỆU, BH 6 THÁNG .
IPAD mini 2 , 3G, WIFFI , 64G GIÁ 8.6 TRIỆU, BH 6 THÁNG .
IPAD mini 3 , 3G, WIFFI , 16G GIÁ 9.5 TRIỆU, BH 6 THÁNG .
IPAD mini 3 , 3G, WIFFI , 64G GIÁ 11 TRIỆU, BH 6 THÁNG .
IPAD mini 3 , 3G, WIFFI , 128G GIÁ 12.5 TRIỆU, BH 6 THÁNG .
IPAD Air 1 , 3G, WIFFI , 16G GIÁ 8.5 TRIỆU, BH 6 THÁNG .
IPAD Air 1 , 3G, WIFFI , 32G GIÁ 9.0 TRIỆU, BH 6 THÁNG .
IPAD Air 1 , 3G, WIFFI , 64G GIÁ 9.5 TRIỆU, BH 6 THÁNG .
IPAD Air 1 , 3G, WIFFI , 128G GIÁ 10 TRIỆU, BH 6 THÁNG .
IPAD Air 2 , 3G, WIFFI , 16G GIÁ 11.5 TRIỆU, BH 6 THÁNG .
IPAD Air 2 , 3G, WIFFI , 64G GIÁ 13.5 TRIỆU, BH 6 THÁNG .
IPAD Air 2 , 3G, WIFFI , 128G GIÁ 15,5 TRIỆU, BH 6 THÁNG .
Hỗ trợ trả góp thủ tục đơn giản, lãi xuất thấp từ 1.5 % đến 5%, qua các công ty tài chính PPF, VP Bank, HD bank, chỉ cần cmnd và gplx, hoặc cmnd và sổ hộ khẩu, chỉ cần bản chính để đối chiếu, chứ ko giữ giấy tờ của khách
Chế độ bảo hành
Với máy mới: bảo hành 1 năm, 1 đổi 1 trong 1 tháng đầu
Với máy đã qua sử dụng: bảo hành 6 tháng, 1 đổi 1 trong 1 tháng đầu.
Page: https://www.facebook.com/tvmobile.vn
Website: www.iCentre.com.vn
Hà Nội: 179 Phố Huế - Q.Hai Bà Trưng - Hà Nội
Quảng Ninh: 1255 Trần Phú- Cẩm Thạch- Cẩm Phả-QN
Hotline : 01649398899Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]


Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết